Вітаю Вас, Гість

Науково-методична тема  навчального закладу:

 "Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня

( 2014 - 2019 роки )

 

1-Й ЕТАП. ПІДГОТОВЧИЙ (01.09.2014 - 01.09. 2015)

      Зміст діяльності: аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи. Діагностика, теоретичне обгрунтування науково-методичної проблеми. 

     Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми. 

     Мета: вироблення єдиних уявлень про перспективи роботи над науково-методичною темою школи як формою освіти й самоосвіти членів педагогічного колективу. 

     Прогнозовані результати: 

 • визначення теми, її актуальності;
 • обговорення форм роботи над поставленими питаннями;
 • сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.

Шляхи реалізації

1. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя:​

 • аналіз роботи школи за навчальний рік;
 • вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їхньої вихованості, розвитку;
 • фронтальне відвідування уроків, позаурочних заходів керівниками школи, методичним активом із наступним оглядовим аналізом, виявлення професійного рівня вчителів;
 • анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення рівня їхньої професіональної кваліфікації, наявності утруднень, готовності до роботи над новою науково-методичною проблемою;
 • систематизація побажань учителів; ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями;
 • аналіз можливостей навчального закладу (готовність педагогічних кадрів, наявність програм інноваційних курсів, факультативів, матеріально технічної проблеми).​​

​2. Виявлення науково-методичної проблеми школи, обгрунтування її актуальності:

 • опрацювання творчою групою 2-3-х орієнтованих проблем (мета, форми, методи реалізації);
 • підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом; 
 • ознайомлення усіх членів колективу з пропонованими варіантами, остаточний вибір проблеми;
 • обговорення й затвердження педагогічною радою запропонованої загальношкільної науково-методичної проблеми;
 • створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань;
 • складання плану роботи над науково-методичною проблемою, розділ обов'язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності окреслених заходів, їхня взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.

​2-Й ЕТАП. Конструктивно-моделюючий (01.09.2015 - 01.09. 2016)

Зміст діяльності: наукове обгрунтування нової науково-методичної проблеми школи, визначення основних педагогічних стратегій її реалізації.

Основні завдання: мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми школи.

Мета: сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують; розробляння тактики та стратегії реалізації проблеми; аналіз рівня зануреності в проблему.

Прогнозовані результати:

 • здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
 • визначення можливостей роботи із цього питання в межах кожного методичного об'єднання;
 • аналіз банку педагогічних технологій, використовуваних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;
 • визначення рівня роботи з реалізації проблеми.

Шляхи реалізації

 • Діагностика стану й ефективності НВП в школі.
 • Стендові уроки за проблемними темами.
 • Обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення ключових завдань проблеми.
 • Організація науково-практичної роботи вчителів та учнів.
 • Науково-теоретичне обгрунтування концепції пошукової активності.
 • Анкетування учнів.
 • Модернізація форм організації педагогічного процесу.
 • накопичення й систематизація новітніх форм і методів.
 • Вироблення рекомендацій з реалізації проблеми.

 

3-Й ЕТАП. АПРОБАЦІЙНО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ (01.09.2016 - 01.09. 2017)

Зміст діяльності: розроблення та апробація  системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково-методичної проблеми школи. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: спрямована організація досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, що мають труднощі в роботі над новою проблемою. 

Мета: визначення ступеня аксіологічного мислення членів педагогічного колективу; визначення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою; вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією.

Прогнозовані результати:

 • розроблення планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення поставленого завдання;
 • вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в дітей переконання про цінність освіти;
 • подолання в роботі вчителів утруднень, які виникають в процесі реалізації науково-методичної проблеми школи.

Предметні методичні об'єднання

у 2017-2018 н.р.

1. Методичне об'єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД

                                                                      (Голова м/о - Ващук Л.Б.)

2. Методичне об'єднання  вчителів української мови, української та світової літератури

                                                                      (Голова м/о - Хомич Л.В.)

3. Методичне об'єднання вчителів предметів математичного циклу

                                                                     (Голова м/о - Чимрук О.В.)

4. Методичне об'єднання  вчителів іноземних мов

                                                                     (Голова м/о - Якимчук Н.О.)

5. Методичне об'єднання  вчителів природничих дисциплін

                                                                     (Голова м/о - Козлович С. В.)

6. Методичне об'єднання  вчителів суспільних дисциплін

                                                                     (Голова м/о - Савчук І. С.)

7. Методичне об'єднання  вчителів предметів художньо-естетичного циклу (музичне мистецтво, образотворче мистецтво)

                                                                     (Голова м/о - Ковальчук Л.О.)

8. Методичне об'єднання  вчителів фізичної культури та предмета "Захист Вітчизни"

                                                                     (Голова м/о - Федорчук В.С.)

9. Методичне об'єднання  класних керівників 5-11 класів 

                                                                     (Голова м/о - Хома Л.Л.)

Структура методичної роботи з педагогами-предметниками

"ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 - природничий ліцей" у 2017-2018 н. р.

1. Методичні об'єднання - 4-5 засідання протягом року 

                                 (голови предметних м/о)

2. Творчі групи: 

           - з наукового-методичної проблеми школи

                                (керівник Кондратчук М.М.)

           - з впровадженнях нових Державних стандартів у початковій школі 

                                (керівник Ващук Л.Б.)

3. Педагогічна майстерня вчителів української мови та літератури 

        (керівник Заяц О.Ю., "Методика. Пошук проблеми"- 2 заняття:

         жовтень 2017 р., квітень 2018 р.)

4. Школа ППД вчителів математики

        (керівник - Хома Л. Л., - 2 засідання:

         листопад 2017 р.,  лютий 2018 р.)

5. Школа молодого педагога вчителів суспільних дисциплін

        (керівник - Рамська О.П. - 4 заняття:

         серпень 2017 р., жовтень 2017 р., лютий 2018 р., квітень 2018 р.) 

6. Опорна школа вчителів екології 

       (керівник Лотоцький О.В., - 4 засідання: 

       вересень, жовтень 2017 р., квітень, травень 2018 р.)

7. Школа ППД вчителів предмета "Захист Вітчизни" (розділ "Основи медичних знань",

       керівник Лотоцький О.В., - 4 заняття:

       вересень 2016 р., листопад 2017 р., лютий 2018 р., квітень 2018 р.)

8. Опорна школа вчителів початкових класів

       (керівник Ващук Л.Б., - 4 заняття:

       жовтень 2017 р., грудень 2017 р., березень 2018 р., квітень 2018 р.)

 

 

 

UA arrow mail

ЛНВК ЗОШ №7 I-IIст. -природничий ліцей